สร้างชั้นเรียน Edmodo เพื่อการเรียนทางไกล

By |2020-04-18T05:31:56+00:00เมษายน 18th, 2020|

แปลโดย พลอยไพลิน ยัง นักวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในยามที่การเรียนการสอนในโรงเรียนต้องหยุดชะงักลง หากโรงเรียนของคุณต้องปิดและคุณกำลังพยายามหาวิธีมอบหมายงานให้กับนักเรียนของคุณ มีเครื่องมือหลากหลายที่คุณสามารถใช้ส่งข้อมูล มอบหมายงาน และเป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน Edmodo …

การเรียนทางไกล: สอนอย่างไรในสถานการณ์โคโรน่าไวรัส

By |2020-04-10T04:21:28+00:00เมษายน 10th, 2020|

นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับโรงเรียนและพวกเราชาวครู การกักตัวอยู่บ้านไม่ได้หมายถึงการหยุดพักและผ่อนคลายใดๆ เนื่องจากหลายๆ ครอบครัวยังคงต้องการให้เกิดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นระยะไกลก็ตาม ทำให้งานของครูยิ่งยากขึ้น โดยต้องเตรียมการสอน บันทึกการสอน (หรือการสอนสด) แล้วทำการแชร์ออนไลน์ …